Condicions d’ús d’aquest lloc

El present avís legal inclou les condicions generals que regulen l’accés i l’ús d’aquest lloc, en endavant “el lloc web”.

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació expressa i plena d’aquestes condicions generals en la versió publicada en el moment en què l’usuari hi accedeix, sense perjudici de cap condició especial que pugui aplicar-se a alguns dels serveis específics del lloc web.

Serveis de la societat del dret i comerç electrònic i informació (LSSI)

El titular d'aquest lloc web ofereix als visitants una sèrie de dades que, segons la Llei 34/2002, de l'11 de juliol. - LSSICE de "Serveis per a la societat i informació de comerç electrònic" és una prestació obligatòria tant dels destinataris del servei com dels òrgans competents:

Propietat intel·lectual sobre el contingut de la pàgina

Tots els elements que integren el lloc web, així com l’estructura, el disseny i el codi font són propietat del mateix autor i estan protegits per lleis de propietat intel·lectual i industrial. La fotografia d'aquest lloc es troba en propietat íntegra dels autors esmentats al seu costat.

No podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública del lloc web o qualsevol dels seus elements sense el consentiment previ d’aquest lloc web.

Els usuaris del lloc web només podran fer un ús privat i personal dels continguts del mateix.

Queda absolutament prohibit utilitzar el lloc web o qualsevol dels seus elements amb finalitats comercials o il·legals.

Aquest lloc web no assumeix cap responsabilitat derivada de l’ús per part d’altres del contingut del lloc web i pot exercir totes les accions civils o penals que s’apliquin a infraccions d’aquests drets per part de l’usuari.

Protecció de dades personals (LOPD)

D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades Personals, aquest lloc web es compromet a complir la seva obligació de confidencialitat respecte a les dades personals i el deure de mantenir-les confidencials. A aquest efecte, hauran de prendre les mesures necessàries per evitar alteracions, pèrdues o accés no autoritzat.

La recollida i el tractament de dades personals és per gestionar, renderitzar, ampliar i millorar els serveis als usuaris.

L’usuari pot exercir en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició mitjançant un escrit a aquest lloc web, acompanyat de fotocòpia del DNI.

Modificacions

Per tal de millorar el rendiment del lloc web es reserva el dret en qualsevol moment i sense previ avís a l’usuari, de modificar, ampliar o suspendre la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis del lloc web, de forma unilateral.

També es reserva el dret a modificar en qualsevol moment aquestes condicions d’ús i qualsevol altra condició particular.

Renúncia

Aquest lloc no es fa responsable dels errors tipogràfics, formals o numèrics que puguin contenir el lloc, ni de l’exactitud de la informació que s’hi conté, ni de visualitzacions identificades de forma anònima expressades per persones físiques o entitats d’aquest lloc web. Si el lloguer, el lloguer parcial i / o el total i la venda d’aquest lloc web excloem qualsevol responsabilitat del contingut i exactitud que s’hi insereixen, la responsabilitat total i absoluta del comprador / arrendatari.

Hiperenllaços

Si els hiperenllaços continguts en el lloc web poden derivar en llocs web de tercers, no s’assumeix cap responsabilitat pel contingut, informació o serveis que puguin aparèixer en aquells llocs que només tinguin finalitats informatives i en cap cas impliquin cap relació entre aquest lloc web i les persones. o entitats titulars d’aquests continguts o llocs on es trobin.